Få hjælp til arbejdet i DGE-grupper, Klynger eller jeres praksis

Bedre arbejdsliv i almen praksis

Praksishjælp gennemførte fra 2019-2022 kvalitative indsatser for bedre arbejdsliv i almen praksis, der viste hvad der i praksis kunne fremme trivsel og hæmme udbrændthed.

Mikael Elkan har været i mere end 20 klynger og fortælle om projektet og dets resultater.

Hør podcast om Bedre arbejdsliv i almen praksis

Ring

23 96 10 30

Kurser eller supervision

Projektet blev støttet af Velliv Foreningen og blev gennemført fra 2019-2022.

Er du læge? Bliv medlem af den lukkede gruppe på facebook for løbende tips og gode råd.

Klik her og ansøg

0

Fra 2024 vil alle artikler overgå til Elkan.dk og alle videoer og e-læring overgå til ElkanLab.dk

Bedre arbejdsliv i almen praksis


Projektet for Bedre arbejdsliv i almen praksis blev støttet af Velliv Foreningen. Projektet involverede 16 praksis med i alt over 40 læger og 80 ansatte, hvor vi har samlet erfaringer med, hvad der virker for at skabe et godt arbejdsliv i almen praksis.

Opstart - projektet begyndte i 2020

Indsats - projektet laver kvalitative indsatser i 16 praksis i det meste af Danmark.

Afslutning - Projektet sluttede med udgangen af oktober 2021. Resultater, ideer, erfaringer og forslag er tilgængelige på siden her.

Få hjælp i jeres klynger

Vi hjælper med at sikre kvalitet, trivsel og et godt arbejdsmiljø. Det gode arbejdsliv i almen praksis sikrer også kvalitet og sikkerhed - dermed mindre sandsynlighed for klager, opsigelser, "skilsmisser" og sygemeldinger med stress.


Kontakt Mikael Elkan for at høre nærmere om arbejdet med klyngerne og tværgående indsatser i praksis.

Projektet arbejder bl.a. med

Ledelse som læge

 

Ledelse er et af de emner, som vi taler om i projektet. Ledelse er ikke noget, der "bor" hos lederen, men noget der sker i organisationen. Lederens opgave er at sikre at ledelse finder sted.

15 min

 

Som læge får du ikke ekstra for nærvær og kvalitet. På kort tid skal du sikre faglighed, lydhørhed, nærvær, forståelse, registrering og afslutning.

Vi har i projektet arbejdet med at planlægge og udføre 15 min konsultation på bedst mulig måde - helt ned til, hvad de skal sige.

Vision og mål

 

Flere starter i en praksis, hvor de kun ser på regnskabet og kontrakten. Det kan give problemer, når der skal tales udvikling, fremtid, økonomi eller exit fra kompagniskabet. Det er vigtigt at få afklaret: hvem er de andre, hvor vil de hen, hvordan arbejder de, hvad er vigtigt for dem?

Organisering
Selvom man har en lille organisation, så er det vigtigt at aftale ansvar, roller og koordinering.
Det er også vigtigt at skabe rum til samarbejde og koordinering.
Det er ikke nok, at hver enkelt tror, man gør det rigtige, hvis man ikke aftaler, hvad der er rigtigt at gøre.
Personligheder

 

Personprofiler som fx DiSC er noget af det, vi har brugt. Oftest kan vi bedst lide folk, der minder om os selv, men ensartethed giver problemer i kriser eller under pres, fordi vi mangler nogen, der handler på andre måder eller tænker anderledes. Personprofiler giver en god dialog og styrker samarbejde.

Konflikter

 

Hvor der er mennesker, er der følelser, og det giver konflikter.

Men vi kan lære at arbejde med konflikter, så de fylder meget lidt.

Vigtigt: konflikter behøver ikke være, når vi er vrede, bange eller kede af det. Konflikter kan være små uoverensstemmelser eller uenighed, som vi ikke giver udtryk for.

Det kan man arbejde med og lære at kende, så de bliver konstruktive i stedet for destruktive.


Projekt: Bedre arbejdsliv for læger

Velliv Foreningen har støttet vores projekt, der skal forbedre arbejdslivet for læger.

Det er gratis at høre om erfaringerne fra projektet frem til udgangen af oktober 2021, hvor projektet slutter.

Siden overføres fra 2024

Fra 2024 flytter alle artikler til elkan.dk og alle videoer til elkanlab.dk

Podcasten overgår til ElkanLab, hvor du fortsat vil kunne finde den.


Kurser og supervision

Mikael Elkan tilbyder kurser og supervision med baggrund i sin viden og de erfaringer, der er gjort i projektet.

Hvad er det gode arbejdsliv i almen praksis, og hvordan får du det?

Ring på 23 96 10 30 eller klik her


Fakta om projektet


Projektet for Bedre arbejdsliv i almen praksis er støttet af Velliv Foreningen

Projektets formål

Projektets formål er at bidrage til et godt arbejdsliv for almen praktiserende læger i Danmark.

Projektets mål

  1. Skabe overblik over de konkrete udfordringer, der er i almen praksis, når 39,9 % har moderat udbrændthed og 9,9 % alvorlig udbrændthed ifølge PLO (2020).
  2. Udføre aktiviteter, der kan hjælpe almen praktiserende læger.
  3. Evaluere indsatser og effektiviteten af dem.
  4. Udbrede viden til de almen praktiserende læger om, hvad der har virket.

Kontakt os, hvis I har interesse i et bedre arbejdsliv i jeres praksis, så kan vi fortælle om projektets erfaringer.


Et oplæg er af ca. 2-3 timers varighed.

Prisen er 10.000,- (ekskl. moms)

Bedre arbejdsliv i almen praksis? 23,2% vil forlade praksis inden for 2 år ifølge PLO's rapport fra 2020.

Få hjælp til et bedre arbejdsliv som læge.

For henvendelser om projektet "Bedre arbejdsliv i almen praksis" kan du skrive direkte til almen@praksishjælp.dk eller på telefon +45. 23 96 10 30