Lær om...

På denne side ser du en oversigt over de værktøjer, modeller og tankegange, som vi har arbejdet med i projektet for Bedre arbejdsliv i almen praksis.

A fool with a tool is still a...

At bruge metoder og værktøjer kræver ofte, at du forstår, hvordan de virker, og hvordan du kan bruge dem. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

15 praksis har deltaget

Resultater er baseret på arbejdet med 15 praksis, der deltager i projektet. Den største praksis har været 7 læger, og fordelingen har været på Fyn, Jylland og Sjælland.

Find det eller find os

Mangler du noget, som du ikke kan se her, så kontakt os.

Personprofiler

Lær hvordan man kan bruge personprofiler til at sætte fokus på samarbejde, færre konflikter og skabe løsninger.

Konflikter

Hvor der er mennesker, er der konflikter. De kan ikke undgås, men vi kan lære at arbejde med dem. Og vi kan lære at konflikter har nuancer - konflikter er uoverensstemmelser eller uenigheder og ikke kun vrede eller gråd. Det kan konflikter blive til, hvis vi ikke lytter. Konflikter er oftest et umødt behov eller ansvar. Lær at forstå konflikter og hvordan de kan blive en positiv energi.

Forstå din organisation

Hvor skal du starte og slutte, når I skal arbejde med jeres organisation i almen praksis. Hvad er vigtigt at fokusere på, og hvorfor kommer samarbejdet aldrig rigtigt i gang? Der kan være mange forklaringer på, hvorfor en organisation ikke fungerer. Her får du en enkel model, der kan bruges til både at forstå og analysere organisationen og facilitere ledelse og udvikling af organisationen.

Mindfulness

MBSR™ mindfulness er forskningsbaseret og hjælper til at skabe fokus. Det handler ikke så om at du skal være glad eller opnå glæde, men at du gennem accept af den tilstand du er i kan kapere mere og slippe en del af den rationelle kontrol, der kan udfordre os som mennesker, når vi ikke længere har kontrollen.

Her får du baggrundsviden om mindfulness samt øvelser, så du selv kan lave mindfulness på kort tid.

Konsultationen

Nogle læger har 10 min. konsultationer andre op til 20 min. De fleste bruger 15 min. her får du nogle metoder til at få styr på konsultationen, dialogen og analysere din egen konsultation, så du kan bruge den tid, som du gerne vil med den kvalitet, som du gerne vil.

Team og samarbejde

Som læge er det ikke dig, der skal være en succes. Det er din organisation og dit team. Du kan faktisk blive en større succes ved ikke at tro, at du skal være det.

Her får du indsigt i teamets udvikling, hvad du skal arbejde med i teamets udviklingsfaser samt, hvordan du kan opbygge og lede teamet.

Skriv til os

Hvad mangler du...

så finder vi ud af det. Skriv til os