Samarbejde og ledelse

Projektet Bedre arbejdsliv i almen praksis har gjort brug af mange forskellige værktøjer i arbejdet med de 15 praksis.


En af de modeller, der er blevet anvendt i projektet, er Patrick Lencionis pyramide fra bogen ’De fem dysfunktioner i et team’.


I den nederste del af modellen ligger Tillid, som er et essentielt punkt for et godt samarbejde.

Hvis mennesker har tillid til hinanden, giver det et arbejdsmiljø, hvor man kan have en åben dialog om de udfordringer, der opstår henad vejen.

Tillid er i denne sammenhæng et spørgsmål om at kende hinanden så godt, at man er tryg ved at vise sårbarhed i opgaveløsningen.


Næste trin er Konflikter. De kan ikke undgås, men det er vigtigt, at man ikke er bange for, at de opstår.

Konflikterne handler ikke om at blive enige, men at forstå, at vi arbejder mod et fælles mål , også selvom vi ikke er enige.

Her er det ledelsen, der sætter vejen og tager de endelige beslutninger, men det er vigtigt, at medarbejderne er blevet inddraget og hørt .

Når vi bliver set og vores mening bliver hørt, føler vi os stadig som en del af teamet.

Hvis vi får at vide, at vi tager fejl eller er forkerte, trækker vi os, og så fungerer teamet ikke længere.


Commitment – eller forpligtelse – er næste skridt mod et godt resultat.

Her er det vigtigt, at enhver føler sig forpligtet til at løse opgaven, også selvom der ikke blevet opnået enighed om problemet.

Hvis man føler sig forpligtet af den løsning, der er aftalt, er det nemmere at komme i gang med at løse opgaven.


Det skulle gerne føre til niveauet lige over – Ansvar – hvor man føler et ansvar for at løse opgaven.

Alle holder hinanden ansvarlige for at løse opgaverne, fordi de oplever, at vi kun kan lykkedes, hvis vi lykkedes sammen.

Det er ikke lederen, der skal holde de andre ansvarlige – kun hvis teamet ikke fungerer.

Vi gør, hvad vi har aftalt at gøre, også selvom vi måske ikke var enige om løsningen.


Når man når til Resultatet, er det vigtigt ikke at fokusere for meget på den enkeltes succes i opgaveløsningen.

Det er effekten af den fælles indsats, hvor man sammen har arbejdet for, at projektet skulle lykkedes, der er værdifuld.

”Modellen skal forstås nedefra og op. En organisation bevæger sig typisk op og ned mellem lagene, men hvis tingene skal lykkedes, er det vigtigt, at der er styr på de nederste lag. Tillid og evnen til at håndtere konflikter er essentielle som et fundament. Det gode arbejdsliv bygger ovenpå fundamentet.” fortæller Mikael Elkan.

Sådan gør du

Tips til at arbejde med samarbejde og ledelse

Tillid

Bed alle fortælle en personlig ting om sig selv. Det kan være en hobby, en værdi, man lever sit liv efter, eller på hvilke områder, man gerne vil være bedre til sit arbejde.

Bed også team-medlemmerne skrive mindst én kvalitet, som de påskønner hos hvert af de andre medlemmer.

Konflikter

Lad en mødedeltager være djævlens advokat og stille spørgsmål.

Tal om uenigheder. Anerkend de andres synspunkter, men giv også udtryk for dit eget.

Læs evt. mere om konflikter her på sitet

Commitment / Forpligtelse

Gennemgå de beslutninger, der er truffet, når et møde afsluttes. Se hinanden i øjnene og aftal, at det nu er det, der arbejdes efter.

Prøv evt. at sætte en bagkant på mødet, hvor der skal være truffet en beslutning, som alle kan arbejde efter.

Ansvar

Når beslutninger er truffet, så spørg, hvad der skal til, for at den enkelte i teamet kan lykkedes med sin opgave.

Gør kommunikationen så konkret som muligt. "Du har ansvar for... og vi skal ende med..."

Resultater

Anerkend den enkeltes indsats, men skab en kultur, hvor det er tydeligt for alle, at vi arbejder mod succes med vores projekt.

Husk at fejre succes. Det skaber motivation for gentagelse.

Skrevet af Mikael Elkan - certificeret i Everything DiSC og partner hos Wiley, der er en af de største udbydere i verden af DiSC. Mikael er projektansvarlig i Bedre arbejdsliv i almen praksis.

Kontakt Mikael Elkan på Tlf. 23 96 10 30

Lyt til serien om Samarbejde og ledelse

Lyt til afsnit 1 af serien om Samarbejde og ledelse.

Lyt til afsnit 2 af serien om Samarbejde og ledelse.

Du kan abonnere på podcasten ved at søge på 'Bedre arbejdsliv i almen praksis' der, hvor du normalt henter dine podcasts - eller ved at følge siden.