ET GODT ARBEJDSLIV I ALMEN PRAKSIS

Oplæg til læger i almen praksis

Konsulent og ekstern lektor ved CBS, Mikael Elkan, har i 2020-2021 arbejdet med 15 praksis med det formål at se, hvad der kunne hæmme eller stoppe oplevelse af udbrændthed, stress og pres, som PLO’s undersøgelser fra 2016 og 2019 har vist, at ca. 50 % af læger i almen praksis oplever i en vis grad.

Dette projekt har bl.a. medført, at læger, der i starten sagde, at de ønskede et alternativ til at være læge i almen praksis, genfandt motivationen til at blive i almen praksis. Praksis fra Jylland, Fyn og Sjælland har deltaget.

Hør hvordan og hvorfor, få materialer, øvelser, cases og en test af jeres egen praksis, så I kan se, hvor I kan begynde.

Ansøg om et oplæg af 1-3 timer

Kontakt Mikael Elkan for at aftale et oplæg om projektets erfaringer, indsamlede viden, kvalitative indsatser, og hvor du kan begynde i din praksis for at få et godt arbejdsliv.

Projektet er finansieret af Velliv Foreningen. Vi kommer ud til hele Danmark. Antallet af oplæg er begrænset til 25.

Vi kan med både glæde og beklagelse sige, at der ikke er flere oplæg tilbage uden honorar. Der er i alt blevet booket 29 oplæg ud af 25 mulige. 25 var målet, ambitionen var 30.

Der kan ansøges om oplæg mod et honorar på 5.000,- kr. (ekskl. transport)

0

ud af 25 oplæg tilbage


Oplæg af 1-3 timer

Hvor opstår stress og udbrændthed

– Hvad siger statistikken, hvad fortæller lægerne fra projektet .

Hvor skal du begynde

– Hvad er vigtigt, hvordan kommer du i gang, hvad skal der til.

Hvad gør du konkret – cases og viden

– Få eksempler på konkrete værktøjer og metoder

– Hør hvordan det gik de 15 praksis

– Få en selvtest til at vurdere jeres lægepraksis.

Oplægget har et fast honorar på 5.000,- (ekskl. transport).

I får materiale til, hvor I kan læse mere, samt eksempler på de processer og metoder som projektet har arbejdet med. I får eksempler fra praksis som en overordnet forståelsesramme for, hvorfor læger kommer til at opleve stress, pres og ultimativt udbrændthed.

Oplægget er relevant for: Klynger, DGE 12-mandsgrupper eller supervisionsgrupper.

Book oplæg på telefon 23 96 10 30 eller skriv til praksis@elkan.dk

Lægerne fortæller

Mikael Elkan har været faglig kompetent til at forstå, støtte og vejlede mig i mit arbejde, som leder i min praksis. Han er velorienteret i vores arbejdsmiljø og opgaver og har hurtigt indsigt i, hvilken ledelsesstrategi jeg og mine kolleger i vores ledergruppe praktiserer.

Gitta Trier

Lægerne i Lundtofte

“Når du siger hjælp, så er det jo os læger, der hjælper andre. Det er en svær proces, så man skal på det meget før, man skal se det som en del af sin ledelse.”


-fra interview til podcast

Rikke Nordahl

Fredensborg Lægehus

Det er vigtigt at man som kompagnoner finder en fælles vision. Arbejdet med at skabe en fælles kultur i klinikken trækker meget på, at man på alle niveauer kan være enige om mål og retning.

-fra interview til podcast

Søren Olsson

Sløjfen i Aalborg

Kontakt

Ansøg her om et oplæg

Projektets baggrund

Projektet tager udgangspunkt i PLO’s rapport fra Aarhus Universitet, der i 2016 viste at 25 % af alle almen praktiserende læger ville stoppe i morgen, hvis de havde et alternativ. Rapporten er blevet gentaget og er udsendt til almen praktiserende læger i 2020, der overordnet viser det samme.

Statens 2030 plan for almen praksis taler i en retning, hvor flere opgaver lægges ud til almen praksis, som første kontaktpunkt for borgerne. Flere opgaver, mere personale og både flere ældre patienter samt mere monitorering.

Fremtidens opgaver kræver kompetencer inden for organisering, samarbejde og ledelse. Men der er ikke lavet kvalitative studier eller indsatser, der afdækker de faktiske problemer og mulige løsning – samt hvad der virker.

Projektets fokus er at undersøge udfordringer i almen praksis, og derefter at indføre tiltag, der kan styrke og afdække, hvad der har en effekt. Projektet vil derefter udbrede sine resultater til almen praktiserende læger, så alle kan få glæde af den viden.

Projektet gennemføres af ELKAN, der har modtaget bevillingen fra Velliv Foreningen. ELKAN har arbejdet med organisationer, ledelse og udvikling siden år 2000.

ELKAN ejes af Mikael Elkan, der kan kontaktes på tlf. 23 96 10 30

Det er gratis for jeres praksis at deltage.

Ønsker I et bedre arbejdsliv i jeres praksis

Kontakt os, hvis I har interesse i at høre mere om projektets arbejde med et bedre arbejdsliv i almen praksis.

Oplæg af 1-3 timer. Det er gratis, som en del af støtten fra Velliv Foreningen.

Podcast

Som en del af projektet kan du følge med i den podcast, som vi producerer.

Den kommer i en række afsnit. Indholdet for hvert afsnit former sig i høj grad af resultaterne og de emner, som kommer frem, som en følge af projektet.

Lyt med, når vi dykker ned i udfordringer og løsninger i almen praksis.